DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych jest ProCarro Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach 43-502, ul. Ligocka 12, z którym można kontaktować się, pisząc na wskazany adres lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 512 137 032. Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu mailowego z administratorem oraz w celu podejmowania kontaktu z adresatami, dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami, innymi osobami, przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej oraz ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane również przez podmioty, współpracujące z nami bezpośrednio, a w tym: biura księgowe i rachunkowe, prawnicy, informatycy, doradcy podatkowi, firma leasingowa, organy państwowe w zakresie wykonywanych przez nie zadań.

Osobom, których dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych, prawo sprostowania danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.