unnamed (1)

Ubezpieczenia
komunikacyjne

image-002

Ubezpieczenia AC: Ochrona Twojego Leasingowanego Samochodu

Ubezpieczenia Autocasco (AC) odgrywają kluczową rolę w kontekście leasingu samochodów.
Dlaczego są tak istotne? Oto kilka kluczowych kwestii, które warto wziąć pod uwagę.
image-031
1 Ochrona Wartości Pojazdu

W przypadku wystąpienia szkody, to leasingodawca jest beneficjentem odszkodowania, ale użytkownik auta zwykle jest również zaangażowany w proces likwidacji szkody. Jest to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę, że auta objęte leasingiem często posiadają niewielki wiek i znaczną wartość rynkową. Nawet niewielkie uszkodzenia mogą generować znaczne koszty naprawy.

2 Specyficzne Wymagania Leasingodawcy

Leasingodawcy mogą nakładać konkretne wymagania odnośnie ubezpieczeń samochodów w ich portfolio. Na przykład, w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia AC (autocasco) mogą uwzględniać następujące aspekty:

Stała suma ubezpieczenia: Wartość odszkodowania opiera się na wartości pojazdu w dniu zawarcia umowy ubezpieczeniowej, a nie na wartości w dniu wystąpienia szkody.

Brak własnej odpowiedzialności i brak franszyzy integralnej: Ubezpieczyciel pokrywa szkodę w pełnej wysokości, ale nie zwalnia z odpowiedzialności za koszty likwidacji szkody do wysokości franszyzy integralnej.

– Metoda naprawy pojazdu: W większości przypadków wymagana jest naprawa serwisowa, czyli przeprowadzenie naprawy w autoryzowanym serwisie danej marki.

image-034
image-024
3 Rozszerzony Zakres Ochrony

Warto zaznaczyć, że niektórzy leasingodawcy mogą wymagać również szerszego rozszerzonego zakresu ubezpieczenia assistance. Często wymagane jest, aby usługa holowania była dostępna bez ograniczeń, zarówno na terenie kraju, jak i za granicą. To daje większe poczucie bezpieczeństwa zarówno leasingodawcy, jak i leasingobiorcy.

4 Profesjonalna pomoc w zakresie ubezpieczenia samochodu

Ubezpieczenia AC stanowią istotny element procesu leasingu samochodów, zapewniając ochronę wartości pojazdu oraz podwyższone poczucie bezpieczeństwa. Ubezpieczenie samochodu w leasingu obejmuje znacznie szerszy zakres ochrony niż obowiązkowa polisa OC. Przy wyborze ubezpieczenia AC warto uwzględnić konkretne wymagania leasingodawcy, aby znaleźć rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb i oczekiwań.

image-029